Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Μισθός διδασκάλου του σχολείου Μαρασίων για το σχολικό έτος 1906-1907


Ο μισθός ανερχόταν στο ποσό των 6,66 οθωμανικών λιρών.
Είναι από τον προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών δαπανών του σχολικού έτους 1906-1907.
Έγγραφο του Consulat Royal de Grece με αριθμό Φ. 1907! Κ(79)

Πηγή: "Προξενικά Αρχεία της Θράκης" τόμος Γ΄, του Πέτρου Α. Γεωργαντζή, Ξάνθη 2000.

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...