Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

Χρόνια πολλά !


Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους
και ιδιαίτερα 
σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα !

Read more...

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Χρόνια πολλά !


Χρόνια πολλά 

σε όλες και σε όλους

για την πανήγυρη του χωριού μας

και ιδιαίτερα σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα !

Read more...

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

2017. Πανηγύρι στα Μαράσια Έβρου

Read more...

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

4 Αυγούστου 2017. Εκδηλώσεις στα Μαράσια Έβρου


Πρώτο μέρος
Δείτε βίντεο εδώ


Δεύτερο μέρος
Δείτε βίντεο εδώ

Τρίτο μέρος
Δείτε βίντεο εδώ


Ομιλία του Αθανάσιου Μαρίφη ,
φιλόλογου καθηγητή ,
με θέμα : 
" Η εξέλιξη του πληθυσμού
του χωριού Μαράσια Έβρου
με βάση τα κοινοτικά και δημοτικά αρχεία
1847-2017 "


Τα Μαράσια Έβρου είναι από τα πολύ παλιά χωριά της περιοχής . Σε έγγραφο του 1528
αναφέρεται ως βακούφι του σουλτάνου Μουράτ Β` (1421-1451) . Επομένως πρέπει να
υπήρχε τουλάχιστον από τις αρχές του 15ου αιώνα , δηλαδή από το 1400 περίπου .
Από τη μελέτη των αρχείων φαίνεται ότι στα Μαράσια ζούσαν ντόπιοι ,
που στο γενεαλογικό τους δένδρο δε φαίνεται καταγωγή από αλλού , αλλά και άνθρωποι
που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν   από περιοχές κυρίως της Θράκης ,
που σήμερα άλλες ανήκουν στην Ελλάδα , άλλες στην Τουρκία και άλλες στη Βουλγαρία .
Η εγκατάσταση στα Μαράσια έγινε κυρίως λόγω γάμου , αλλά και για επαγγελματικούς λόγους.
Από τις αρχές του εικοστού αιώνα άρχισαν να έρχονται πρόσφυγες από την ανατολική
και τη βόρεια Θράκη . Σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία εγκαταστάθηκαν στα Μαράσια
ως επίσημα καταγεγραμμένοι πρόσφυγες 66 άτομα μόνο το 1923 . Αν υπήρχαν αρχεία πριν
από το 1931 , θα ήταν πολύ πιο καθαρή η εικόνα της εξέλιξης του πληθυσμού ,
ιδιαίτερα στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα.
Η πρώτη επίσημη καταγραφή γέννησης είναι του 1854 στο Μητρώο Αρρένων Μαρασίων.
Αναφέρεται ως τόπος γέννησης το χωριό Μαράσια , ενώ είναι γνωστό ότι ο πραγματικός
τόπος γέννησης είναι το Ιλδιρίμ , συνοικία της Αδριανούπολης .
Στο Μητρώο Αρρένων , που συντάχθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο κυρίως για στρατολογική
χρήση , όπως και στις απογραφές της εποχής , που εξυπηρετούσαν κυρίως εθνικούς
αλλά και πολιτικούς σκοπούς , υπάρχουν πολλά λάθη και ανακρίβειες , όπως είναι
φυσικό , ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δύσκολες περιόδους , όπως αυτές που εξετάζουμε .
Οι πρώτες γεννήσεις που φαίνονται στη μελέτη είναι του 1837 .
Επειδή δεν υπάρχουν αρχεία
γεννήσεων εκείνη την εποχή , το αποτέλεσμα προκύπτει από τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
με βάση την ηλικία θανάτου .
Αρχεία γεννήσεων και βαπτίσεων υπάρχουν από το 1936 , γάμων από το 1931
και θανάτων από το 1931 .
Αρχεία γεννήσεων δεν υπάρχουν από το 1942 έως και το 1946. Οι γεννήσεις που καταχωρίστηκαν
είναι από τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτων , με βάση την ηλικία .
Τα αρχεία των γεννήσεων σταματούν στο 1972 . Από το 1970 έως το 2010 αντλήθηκαν
 στοιχεία
από τα αρχεία της εκκλησίας .
Οι πληροφορίες που παίρνουμε από τα αρχεία γεννήσεων και βαπτίσεων είναι για τα
παιδιά , τους γονείς , τους ή τις αναδόχους , τους ιερείς και τους ληξίαρχους . Ιδιαίτερα
για την περίοδο μέχρι το 1923 , όταν χαράχτηκαν τα σύνορα , είναι πολύτιμα τα αρχεία ,
γιατί δείχνουν την καταγωγή των κατοίκων του χωριού : άλλοι ντόπιοι , άλλοι από τα
γύρω χωριά , άλλοι από την Ανατολική Θράκη , άλλοι από τη Βόρεια , αλλά και από
περιοχές έξω από τη Θράκη , τη Μακεδονία , τη Λέσβο , τη Σάμο .
Πολύ περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες παίρνουμε από τα αρχεία
των γάμων και για τα ζευγάρια και για τους γονείς τους .
Στα αρχεία των θανάτων βλέπουμε ονόματα γιατρών (έκαναν την πιστοποίηση θανάτου)
που άφησαν εποχή στην περιοχή μας (Ρήγας , Παλιόμπεης , Βαΐδης) .
Στο Μητρώο Αρρένων υπάρχουν πολλά ονόματα που δεν εμφανίζονται πουθενά αλλού.
Η πιθανότερη αιτία είναι ότι εγκαταστάθηκαν αλλού , είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό .
Στο βιβλίο αυτό καταχωρίστηκαν ονόματα ανθρώπων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό
(ιδιαίτερα στη Βουλγαρία) και είναι παιδιά πολιτικών προσφύγων
που πιθανόν να μην ήρθαν ποτέ στο χωριό .
Ο εμφύλιος πόλεμος είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην ιστορία του χωριού , όπως και
της χώρας μας γενικότερα . Είναι εντυπωσιακά μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων
από τα Μαράσια που η ζωή τους επηρεάστηκε καθοριστικά : κάποιοι πέθαναν στον πόλεμο ,
άλλοι στην περιοχή του χωριού από πυροβολισμό ή έκρηξη νάρκης  . Κάποιοι έχασαν την
ελληνική ιθαγένεια (κάποιοι την επανέκτησαν , άλλοι όχι), κάποιοι έφυγαν από την Ελλάδα
και επέστρεψαν τις δεκατίες του `70  και του `80 , άλλοι δεν επέστρεψαν ποτέ .
Πολλοί απέκτησαν παιδιά στο εξωτερικό , που καταγράφηκαν μετά το `80 στα ελληνικά
αρχεία . Άλλοι δε φαίνονταν πουθενά , ενώ όλοι γνώριζαν ότι υπάρχουν και δηλώθηκαν
κατά τις δεκαετίες του `80 και του `90.
Από το 1931 και πιο πολύ από το 1936 , οπότε υπάρχουν αρχεία γεννήσεων και βαπτίσεων,
φαίνεται καθαρά η υψηλή παιδική θνησιμότητα που υπήρχε στο χωριό ,
όπως και στην υπόλοιπη χώρα : παιδιά που πέθαναν αμέσως , την ίδια μέρα ,
άλλα μετά από λίγες μέρες , άλλα μετά από λίγους μήνες . Γι` αυτό και οι βαπτίσεις
γίνονταν λίγο μετά τη γέννηση από το φόβο μήπως πεθάνουν αβάπτιστα .
Το φαινόμενο υποχωρεί από τη δεκαετία του `50 και κυρίως από τη δεκαετία του `60 .
Στα Μαράσια εγκαταστάθηκαν άνθρωποι από τις εξής περιοχές :
Από την περιοχή της Αδριανούπολης : Αδριανούπολη , Αρναούτκιοϊ , Ιλδιρίμ , Καντίνκιοϊ ,
Καραγάτς ,Μουσά Μπεϊλή , Χάβαρη.
Από την ευρύτερη Ανατολική Θράκη : Μάλγαρα , Μεγάλο Ζαλούφι , Σκεπαστό ,Σοφίδες .
Ένας από την Κωνσταντινούπολη και ένας από την Πέργαμο της Μικράς Ασίας .
Από την περιοχή του Μουσταφά πασά (Σβίλενγκραντ) : Δημητρήκιοϊ , Μιχαλίτς , Σκούταρι , Φίκελι .
Από την περιοχή του Ορτάκιοϊ (Ιβαήλοφγκραντ) : Ορτάκιοϊ , Ακ Αλάν
Από την ευρύτερη Βόρεια Θράκη : Καβακλή , Καρυές , Στάρα Ζαγκόρα , Φιλιππούπολη .
Από την περιοχή Ορεστιάδας : Αμπελάκια , Άρζος , Δίκαια , Δίλοφος , Ζώνη,
Καναδάς , Καστανιές , Κυπρίνος , Μικρή Δοξιπάρα , Νέα Βύσσα , Νεοχώρι , Ορεστιάδα ,
Ορμένιο , Πάλλη , Πετρωτά , Πλάτη , Ρίζια , Σάκκος , Σπήλαιο , Στέρνα , Φυλάκιο .
Από την περιοχή Διδυμοτείχου : Διδυμότειχο , Ευγενικό , Νέο Λιλί (Σοφικό) , Πραγγί , Πύθιο ,
Χιονάδες .
Από την περιοχή Σουφλίου : Αμόριο , Κισσάριο , Λύρα , Σουφλί .
Από την υπόλοιπη Θράκη : Αλεξανδρούπολη , Ξάνθη .
Από τη Μακεδονία : Παλαιοχώρι Καβάλας , Παναγία Θάσου , Χαριτωμένη Δράμας.
Από την υπόλοιπη Ελλάδα : Άγιος Στέφανος Πατρών , Αθήνα , Βουρλιώτες Σάμου ,
Κακοτάρι Ηλείας , Καπανδρίτι Αττικής , Μποτολένιο Σάμου , Μυτιλήνη ,
Νίκαια Αττικής , Χαλκίδα .
Από χώρες του εξωτερικού : Βουλγαρία , Ολλανδία , Τσεχοσλοβακία .
Στην παρούσα μελέτη υπάρχουν :
α) το κείμενο-χρονολόγιο , όπου παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά οι γεννήσεις ,
οι βαπτίσεις , οι γάμοι και οι θάνατοι . Μέχρι το 1931 εμφανίζονται μόνο γεννήσεις ,
για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω . Σε κάθε όνομα γίνεται παραπομπή
στο έτος θανάτου . Από το 1931 και μετά , που υπάρχουν αρχεία θανάτων ,
γίνεται παραπομπή στο έτος γέννησης .
β)πίνακες , ανά δεκαετία , που δείχνουν τους τόπους καταγωγής των ανθρώπων που έζησαν
στα Μαράσια .
γ) πίνακες ανά δεκαετία , που δείχνουν τον αριθμό των γεννήσεων , των βαπτίσεων ,
των γάμων και των θανάτων .
δ) χάρτες που δείχνουν τις πόλεις και τα χωριά από όπου ήρθαν και εγκαταστάθηκαν
στα Μαράσια οι κάτοικοι του χωριού .
ε)αλφαβητικό ευρετήριο με όλα τα ονόματα που υπάρχουν στα αρχεία .
Στο ευρετήριο περιλαμβάνονται : επώνυμο , όνομα , όνομα πατέρα , όνομα μητέρας ,
γένος (για τις γυναίκες) , όνομα συζύγου , τόπος γέννησης , Μητρώο Αρρένων
(όταν το όνομα βρίσκεται σ` αυτό το βιβλίο) .
Υπάρχουν πολλά άτομα που τα επώνυμά τους εμφανίζονται
 μέχρι και με τρεις διαφορετικούς τρόπους .
Για να φαίνονται καθαρά τα γενεαλογικά δένδρα και οι οικογένειες ,
τα επώνυμα παρουσιάζονται στην αριστερή στήλη όπως είναι γνωστά στον κόσμο ,
 και , αν είναι απαραίτητο , χρησιμοποιούνται παρενθέσεις . Μέσα στην παρένθεση είναι το όνομα
που υπάρχει στο βιβλίο (όχι αυτό που γνωρίζουν όλοι).
Στη δεξιά στήλη βρίσκονται τα μικρά ονόματα με αλφαβητική σειρά .
Έτσι ο αναγνώστης μπορεί να βρεί εύκολα το όνομα που ψάχνει ,
συνδυάζοντας τις δυο στήλες .
Οι γυναίκες που άλλαξαν επώνυμο λόγω γάμου καταχωρίστηκαν σε δυο πίνακες :
α)στην πρώτη στήλη αναγράφεται το πατρικό τους επώνυμο , στην έκτη στήλη
επαναλαμβάνεται το γένος και στην έβδομη στήλη αναγράφεται το ονοματεπώνυμο
του συζύγου .
β)στην πρώτη στήλη αναγράφεται το επώνυμο που πήραν από τον σύζυγο ,
στην έκτη στήλη
το γένος και στην έβδομη στήλη το ονοματεπώνυμο του συζύγου .
Σύμφωνα με τις επίσημες απογραφές  , ο πληθυσμός του χωριού παρουσίασε
την εξής εξέλιξη :
ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1928 630
1940 676
1951 625
1961 654
1971 492
1981 357
1991 323
2001 198
2011 140
Η μελέτη των αρχείων έδειξε ότι το χωριό είχε πολύ πληθυσμό κυρίως τη δεκαετία του `30 .
Οι δυο πόλεμοι της δεκαετίας του `40 και ιδιαίτερα ο εμφύλιος επηρέασαν καθοριστικά
τις εξελίξεις. Ο πληθυσμός κρατήθηκε πάνω από 600 άτομα μέχρι και τη δεκαετία του `60 ,
οπότε η μετανάστευση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τον μείωσε σημαντικά ,
όπως φαίνεται καθαρά στη δεκαετία του `70 και μετά .
Η απομόνωση χειροτέρεψε την κατάσταση και η μετανάστευση εντάθηκε με κατεύθυνση
κυρίως την Ορεστιάδα και την Αλεξανδρούπολη , ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του `80
και κατά τη δεκαετία του `90 . Μόνο κατά τη δεκαετία του 2010 επέστρεψαν κάποιοι ,
οι πιο πολλοί συνταξιούχοι , για μόνιμη εγκατάσταση στο χωριό .
Η θέση του χωριού , ανάμεσα στο τρένο και τον διεθνή δρόμο , οι λόφοι με την εξαιρετική θέα
και τα ποτάμια , προσφέρουν δυνατότητες για αξιοποίηση του χώρου και προσέλκυση επισκεπτών ,
στοιχεία που μαζί με το πλούσιο έδαφος του κάμπου
θα μπορούσαν να επαναδραστηριοποιήσουν την οικονομία , να κρατήσουν τον κόσμο
και να αποφευχθεί η διάλυση , που σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα ,
φαίνεται αναπόφευκτη .


Απόσπασμα από το κείμενο-χρονολόγιο για το έτος 1936.
Είναι η πρώτη χρονιά που υπάρχουν όλα τα αρχεία
(γεννήσεων-βαπτίσεων-γάμων-θανάτων) :

Στις 16/2/1936 ο Τασίδης Νικόλαος του Βασιλείου και της Ζωής , 
ετών 28 , γεωργός , από τα Μαράσια ,
παντρεύτηκε (πρώτος γάμος) την Κανίδου Βασιλική του Σιδέρη και της Ελένης ,
ετών 22 , οικοκυρά , από τα Μαράσια (πρώτος γάμος).
Ιερέας : Παπαθεοδώρου Δημήτριος
Ληξίαρχος : Κωνσταντίνος Τσιναρίδης
Στις 9/3/1936 πέθανε ο Δελίδης Ιωάννης του Ιωάννη και της Χρυσής 65 ετών
 (βλ. στο έτος 1871)
Στις 26/4/1936 ο Χατζηπαναγιώτου Ευριπίδης του Νικολάου και της Ελένης ,
γεωργός , ετών 24 από τα Μαράσια ,
παντρεύτηκε (πρώτος γάμος) την Μπικιτζίδου Ζωή του Ιωάννη και της Χρυσής , 
ετών 20 , οικοκυρά , από τα Μαράσια (πρώτος γάμος).
Ιερέας : Παπαθεοδώρου Δημήτριος
Ληξίαρχος : Κωνσταντίνος Τσιναρίδης
Στις 17/5/1936  γεννήθηκε στα Μαράσια η Καραμπατζάκη Μαρίκα
του Αθανασίου και της Φωτεινής Καραμπατζάκη , το γένος Θεοδώρου Καζέλη.
Τη γέννηση δήλωσε ο Αθανάσιος Καραμπατζάκης στο ληξίαρχο Κων/νο Τσιναρίδη .
Στις 1/6/1936 πέθανε η Τσιναρίδου Ελένη του Αναστασίου , ετών 28 (βλ. στο έτος 1908).
Στις 23/6/1936 γεννήθηκε στις Καστανιές ο Χατζηπαναγιώτου Νικόλαος
του Αθηνόδωρου και της Μαρίας Χατζηπαναγιώτου , το γένος Αναστασιάδου .
Στο Μητρώο Αρρένων Μαρασίων υπάρχει η σημείωση :
Δις εγγραφή ΜΑ Καστανεών Απ. Ν.23046/1957
Στις 30/6/1936 πέθανε η Τσιάνη Αναστασία του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας 
1 1/2 έτους (βλ. στο έτος 1935) .
Στις 5/7/1936 βαπτίσθηκε  η Καραμπατζάκη Μαρίκα
του Αθανασίου και της Φωτεινής 
από τον ιερέα Δημήτριο Παπαθεοδώρου 
με ανάδοχο την Ελένη Χατζηαντωνίου , κάτοικο Μαρασίων .
Στις 11/7/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια η Ελένη Συρμούδη
του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας Συρμούδη , το γένος Μπακιρτζίδου .
Τη γέννηση δήλωσε ο Κωνσταντίνος Συρμούδης ,
κάτοικος Μαρασίων , στο ληξίαρχο Άγγελο Δελίδη .
Στις 14/7/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια ο Τσιφτσίδης Στέφανος
του Νικολάου και της Βαΐτσας Τσιφτσίδη , το γένος Καπετανίδου .
Τη γέννηση δήλωσε ο Νικόλαος Τσιφτσίδης , κάτοικος Μαρασίων ,
στο ληξίαρχο Άγγελο Δελίδη .
Στις 23/7/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια η Σαρίδου Ελένη 
του Παναγιώτη και της Σοφίας Σαρίδου , το γένος Νακούση .
Τη γέννηση δήλωσε ο Παναγιώτης Σαρίδης , κάτοικος Μαρασίων ,
στο ληξίαρχο Άγγελο Δελίδη .
Στις 27/7/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια ο Σαρίκας Βασίλειος
του Χρήστου και της Βασιλικής Σαρίκα , το γένος Μαρκίδου .
Τη γέννηση δήλωσε ο Χρήστος Σαρίκας , κάτοικος Μαρασίων ,
στο ληξίαρχο Άγγελο Δελίδη .
Στις 27/7/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια ο Μαρίφης Θεόδωρος
του Αθανασίου και της Σοφίας Μαρίφη , το γένος Γκρεκίδου .
Τη γέννηση δήλωσε ο Αθανάσιος Μαρίφης , κάτοικος Μαρασίων ,
στο ληξίαρχο Άγγελο Δελίδη .
Στις 29/7/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια η Καζέλη Σταματία
του Δημητρίου και της Αναστασίας , το γένος Τσιναρίδου .
Τη γέννηση δήλωσε ο Δημήτριος Καζέλης , κάτοικος Μαρασίων ,
στο ληξίαρχο Άγγελο Δελίδη .
Στις 31/7/1936 πέθανε στα Μαράσια  ο Παμούκης Χρήστος 
του Αντωνίου και της Ελένης , 73 ετών (βλ. στο έτος 1863).
Στις 10/8/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια ο Παπαθεοδώρου Αθανάσιος
του Θεοδώρου και της Μαρίας Παπαθεοδώρου , το γένος Ζα(ω)ϊτίδου.
Τη γέννηση δήλωσε ο Δημήτριος Παπαθεοδώρου , κάτοικος Μαρασίων ,
στο ληξίαρχο Άγγελο Δελίδη .
Στις 11/8/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια ο Ιωαννίδης Παναγιώτης
του Δημητρίου  και της Ελένης Ιωαννίδη , το γένος Τασθανάση .
Τη γέννηση δήλωσε ο Δημήτριος Ιωαννίδης , κάτοικος Μαρασίων ,
στο ληξίαρχο Άγγελο Δελίδη .
Στις 18/8/1936 βαπτίσθηκε η Σταματία Καζέλη
του Δημητρίου και της Αναστασίας
από τον ιερέα Δημήτριο Παπαθεοδώρου
με ανάδοχο τον Δημήτριο Βλαχίδη , κάτοικο Μαρασίων .
Στις 20/8/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια η Ελένη Κανίδου
του Δημητρίου  και της Ουρανίας Κανίδη , το γένος Ζουλώτα .
Τη γέννηση δήλωσε ο Δημήτριος Κανίδης , γεωργός  κάτοικος Μαρασίων ,
στο ληξίαρχο Άγγελο Δελίδη .
Στις 23/8/1936 βαπτίσθηκε ο Μαρίφης Θεόδωρος
του Αθανασίου και της Σοφίας
από τον ιερέα Δημήτριο Παπαθεοδώρου
με ανάδοχο τον Αθανάσιο Σλαυΐδη , κάτοικο Μαρασίων .
Στις 30/8/1936 βαπτίσθηκε η Ελένη Σαρίδου
του Παναγιώτη και της Σοφίας
από τον ιερέα Δημήτριο Παπαθεοδώρου
με ανάδοχο τη Στεργιανή Γκουγκουλίδου.
Στις 6/9/1936 βαπτίσθηκε ο Παπαθεοδώρου Αθανάσιος
του Δημητρίου και της Μαρίας
από τον ιερέα Δημήτριο Παπαθεοδώρου
με ανάδοχο τον Χρήστο Τακάκη , κάτοικο Μαρασίων .
Στις 13/9/1936 βαπτίσθηκε η Συρμούδη Ελένη 
του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας 
από τον ιερέα Δημήτριο Παπαθεοδώρου 
με ανάδοχο τη Βασιλική Γκουτσίδου , κάτοικο Καστανεών .
Στις 17/9/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια ο Χατζηχαραλάμπου Θεμιστοκλής
του Αποστόλου και της Χρυσούλας Χατζηχαραλάμπου , το γένος Παπαγιαννίδου.
Τη γέννηση δήλωσε ο Απόστολος Χατζηχαραλάμπου ,μηχανικός ,
κάτοικος Ορεστιάδας , στο ληξίαρχο Άγγελο Δελίδη .
Στις 20/9/1936 βαπτίσθηκε ο Ιωαννίδης Παναγιώτης 
του Δημητρίου και της Ελένης
από τον ιερέα Δημήτριο Παπαθεοδώρου 
με ανάδοχο τον Γεώργιο Αραμπατζίδη , κάτοικο Μαρασίων .
Στις 27/9/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια ο Σιλιτζίδης Βασίλειος
του Θωμά και της Θεοπούλας Σιλιτζίδη , το γένος Τσακίδου .
Τη γέννηση δήλωσε ο Θωμάς Σιλιτζίδης , γεωργός ,κάτοικος Μαρασίων ,
στο ληξίαρχο Άγγελο Δελίδη .
Στις 27/9/1936 βαπτίσθηκε ο Σαρίκας Βασίλειος
του Χρήστου και της Βασιλικής 
από τον ιερέα Παπαθεοδώρου Δημήτριο
με ανάδοχο τον Αναστάσιο Μπακιρτζή , κάτοικο Μαρασίων .
Στις 3/10/1936 βαπτίσθηκε ο Τσιφτσίδης Στέφανος 
του Νικολάου και της Βαΐτσας
από τον ιερέα Δημήτριο Παπαθεοδώρου
με ανάδοχο τον Δημήτριο Καρακούση , κάτοικο Μαρασίων .
Στις 21/10/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια η Δημητρίου Χρυσούλα
του Στεφάνου και της Ελένης Δημητρίου , το γένος Δερμεντζίδου .
Τη γέννηση δήλωσε ο Στέφανος Δημητρίου , γεωργός ,
κάτοικος Μαρασίων , στο ληξίαρχο Άγγελο Δελίδη .
Στις 25/10/1936 βαπτίσθηκε η Κανίδου Ελένη 
του Δημητρίου και της Ουρανίας
από τον ιερέα Δημήτριο Παπαθεοδώρου
με ανάδοχο την Αναστασία Βανιτσίδου , κάτοικο Μαρασίων .
Στις 4/11/1936 γεννήθηκαν οι δίδυμοι Χρίστος Γκεντσίδης και Χριστόδουλος Γκεντσίδης
του Ευστρατίου και της Αναστασίας Γκεντσίδη , το γένος Παραπάγκου .
Τη γέννηση δήλωσε ο Ευστράτιος Γκεντσίδης, γεωργός ,  κάτοικος Μαρασίων ,
στο ληξίαρχο Άγγελο Δελίδη .
Στις 5/11/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια ο Αβδελιάδης Βασίλειος
του Χρήστου  και της Αναστασίας Αβδελιάδη , το γένος Σιλιτζίδου .
Τη γέννηση δήλωσε ο Χρήστος Αβδελιάδης , γεωργός  κάτοικος Μαρασίων ,
στο ληξίαρχο Άγγελο Δελίδη .
Στις 15/11/1936 βαπτίσθηκε ο Σιλιτζίδης Βασίλειος
του Θωμά και της Θεοπούλας
από τον ιερέα Δημήτριο Παπαθεοδώρου
με ανάδοχο την Ελένη Τσαούση , κάτοικο Μαρασίων .
Στις 16/11/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια η Τασίδου Ζωή
του Νικολάου και της Βασιλικής Τασίδου , το γένος Κανίδου ,
μετέπειτα σύζυγος του Δημητρίου Παπαθεοδώρου (βλ. στο έτος 2012) .
Τη γέννηση δήλωσε ο Νικόλαος Τασίδης , γεωργός  κάτοικος Μαρασίων ,
στο ληξίαρχο Άγγελο Δελίδη .
Στις 18/11/1936 βαπτίσθηκαν οι δίδυμοι  Γκεντσίδης Χρίστος και Χριστόδουλος
του Ευστρατίου και της Αναστασίας
από τον ιερέα Δημήτριο Παπαθεοδώρου
με ανάδοχο τον Σωτήριο Σκερλίδη , κάτοικο Μαρασίων .
Στις 27/11/1936 πέθανε στα Μαράσια ο Τάτσιος Αναστάσιος 
του Γεωργίου και της Μαριγώς , ετών 66 (βλ. στο έτος 1870)
Στις 3/12/1936 πέθανε στα Μαράσια ο Σιλιτζίδης Θεόδωρος
του Δήμου και της Θωμαής , ετών 65 (βλ. στο έτος 1871)
Στις 6/12.1936 ο Μάτσιος Στέργιος του Μανώλη και της Ελένης ,
ετών 21 , κτηνοτρόφος , από την Αδριανούπολη ,
παντρεύτηκε (πρώτος γάμος) την Σισμανίδου Ευφροσύνη 
του Αποστόλου και της Ελένης , ετών 24 , οικοκυρά , από τις Καστανιές 
(πρώτος γάμος) .
Ιερέας : Παπαθεοδώρου Δημήτριος
Ληξίαρχος : Κωνσταντίνος Γιαννούλης
Στις 9/12/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια η Τσιναρίδου Χρυσούλα
του Παύλου και της Λαμπρινής Τσιναρίδη , το γένος Καραμπατζάκη .
Τη γέννηση δήλωσε ο Παύλος Τσιναρίδης , γεωργός ,  κάτοικος Μαρασίων ,
στο ληξίαρχο Κωνσταντίνο Γιαννούλη.
Στις 13/12/1936 βαπτίσθηκε η Δημητρίου Χρυσούλα
του Στεφάνου και της Ελένης
από τον ιερέα Δημήτριο Παπαθεοδώρου
με ανάδοχο τον Στέφανο Δημητρίου .
Στις 26/12/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια ο Γεωργιάδης Σπύρος
του Αδαμαντίου και της Ελένης Γεωργιάδη , το γένος Ματζούρη (Ματζιρίδη) .
Τη γέννηση δήλωσε ο Αδαμάντιος Γεωργιάδης ,κτηνοτρόφος ,  κάτοικος Μαρασίων ,
στο ληξίαρχο Κωνσταντίνο Γιαννούλη.
Στις 28/12/1936 γεννήθηκε στα Μαράσια η Βλαχίδου Θεοδώρα
του Δημητρίου και της Κυριακούλας Βλαχίδη , το γένος Χατζηγκαγκίδη .
Τη γέννηση δήλωσε ο Δημήτριος Βλαχίδης , γεωργός ,  κάτοικος Μαρασίων ,
στο ληξίαρχο Κωνσταντίνο Γιαννούλη.
Στις 28/12/1936 πέθανε στα Μαράσια ο Γκρεκίδης Κωνσταντίνος
του Στέργιου και της Ελένης , 
από διπλή περιπνευμονία , 56 ετών (βλ. στο έτος 1880).
Το θάνατό του δήλωσε ο Στέργιος Γκρεκίδης , γεωργός , 27 ετών,
στο ληξίαρχο Κωνσταντίνο Γιαννούλη
Στις 28/12/1936 πέθανε στα Μαράσια ο Ζολώτας Νικόλαος
του Αγγέλου και της Ιωάννας , σύζυγος της Κατίνας Γκρεκίδη , γεωργός ,
από γηρατειά 99 ετών (βλ. στο έτος 1837 ) .
Το θάνατό του δήλωσε η Ζολώτα Μαρία ,οικοκυρά,39 ετών,κάτοικος Μαρασίων
στο ληξίαρχο Κωνσταντίνο Γιαννούλη
Γεννήθηκε στο Δίλοφο η Καραϊωαννίδου Σοφία
του Χρήστου και της Βασιλικής .
Έζησε στα Μαράσια , σύζυγος του Γεωργίου Καραμπατζάκη (βλ. στο έτος 2016) .
Γεννήθηκε στα Μαράσια ο Μανίδης Παναγιώτης
του Γεωργίου και της Ανθίτσας Μανίδη , το γένος Δελακίδου 
(βλ. στο έτος 1949)


Read more...

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Καλοκαιρινό


Read more...

Εκδηλώσεις

Ο Δήμος Ορεστιάδας
και η Κοινότητα Μαρασίων

σας προσκαλούν στην εκδήλωση :

Πρώτο μέρος
Βράβευση για το Σπίτι Παιδιού Μαρασίων :
Μόρφω Καλούδη
Χρυσούλα Τσιναρίδου
για την πολύχρονη προσφορά τους στα παιδιά των Μαρασίων

Δεύτερο μέρος
Ομιλία του Αθανάσιου Μαρίφη , φιλόλογου καθηγητή , με θέμα :
«Η εξέλιξη του πληθυσμού του χωριού Μαράσια Έβρου
μέσα από τα κοινοτικά και τα δημοτικά αρχεία: 1837-2017 »

Αίθουσα της Κοινότητας Μαρασίων

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017 , ώρα 20.30

Read more...

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Άρδας


Read more...

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Παπάς Τεπέ


Read more...

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Αγία Παρασκευή


Read more...

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Στην κοιλάδα του Άρδα


Read more...

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Άρδας


Read more...

Άρδας 2017


Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ

Read more...

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

" Μαράσια Έβρου - Λίγα λόγια για το χωριό " . Έκδοση 2017


Εγχειρίδιο έκδοσης του 2017
όπου παρουσιάζεται με χρονολογική σειρά
η ιστορία του χωριού Μαράσια Έβρου
και η πορεία του μέσα στο χρόνο

Κάθε χρόνο προσθέτουμε καινούρια αρχεία,
φωτογραφίες , κείμενα , χάρτες , έγγραφα ,
που αφορούν στην ιστορία του χωριού

Το εγχειρίδιο βρίσκεται σε αναλόγιο ψαλτηρίου
στο Μουσείο Ιστορίας Μαρασίων
στην εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
στα Μαράσια Έβρου

Read more...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...